Przepisy prawne - prawo wspólnotowe

Kwestie dotyczące bezglutenowej żywności oraz zawartości glutenu w produktach spożywczych (gluten jako składnik alergenny) regulowane są przez prawo wspólnotowe:
● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała,
● Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności,

● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Wytyczne dotyczące definicji i oznakowania bezglutenowej żywności regulowane są przez Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.

Zgodnie z rozporządzeniem:
● sformułowanie „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu,
● sformułowanie „o bardzo niskiej zawartości glutenu” można stosować wyłącznie, jeżeli zawartość glutenu w żywności składającej się z jednego lub większej liczby składników lub zawierającej jeden lub większą liczbę składników wytworzonych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich odmian krzyżowych, które zostały specjalnie przetworzone w celu zmniejszenia zawartości glutenu, nie przekracza 100 mg/kg glutenu w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu,
● owies znajdujący się w żywności określanej jako bezglutenowa lub o bardzo niskiej zawartości glutenu musi być specjalnie wyprodukowany, przygotowany lub przetworzony, tak aby uniknąć zanieczyszczenia pszenicą, żytem, jęczmieniem lub ich odmianami krzyżowymi, a zawartość glutenu w takim owsie nie może przekraczać 20 mg/kg.
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ujednolica na terenie Unii Europejskiej regulacje dotyczące składników alergennych, w tym zbóż zawierających gluten.

Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie ze zbóż zawierających gluten (pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, orkiszu, kamutu lub ich odmian hybrydowych) albo uzyskane z substancji lub produktów zawierających glutenowe zboża, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym (nawet jeśli ich forma uległa zmianie) powinny być obowiązkowo podane na opakowaniu lub załączonej do niego etykiecie (dotyczy to również żywności niepakowanej). Zapis nie dotyczy jednak:
● syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę,
● maltodekstryn na bazie pszenicy,
● syropów glukozowych na bazie jęczmienia,
● zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
 
 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 828/2014
Z DNIA 30 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT NIEOBECNOŚCI LUB ZMNIEJSZONEJ ZAWARTOŚCI GLUTENU W ŻYWNOŚCI

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 609/2013
Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZASTĘPUJĄCYCH CAŁODZIENNĄ DIETĘ, DO KONTROLI MASY CIAŁA
 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI