Przepisy prawne - polskie prawo

Najważniejsze kwestie dotyczące bezglutenowej żywności reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
test ujednolicony