Grupy ryzyka

Zwiększone ryzyko pojawienia się celiakii występuje u:

• krewnych pierwszego stopnia,
• osób z chorobami autoagresywnymi,
• osób chorych na cukrzycę typu I,
• osób z niedoborem przeciwciał IgA,
• osób z Zespołem Downa.