Skutki niestosowania diety

Nieprawidłowe leczenie celiakii, czyli popełnianie błędów w diecie bezglutenowej powoduje uszkodzenie jelita cienkiego: zanik kosmków jelitowych i pogłębienie się przestrzeni między kosmkami. Zmianom w obrazie jelita mogą towarzyszyć lub nie:
• objawy ze strony układu pokarmowego – zwykle w postaci biegunek, zaparć lub niedoboru masy ciała na skutek nieprawidłowego wchłaniania składników odżywczych,
• objawy ze strony innych układów.

Nieprawidłowe stosowanie diety bezglutenowej skutkuje również pojawieniem się dodatkowych schorzeń. Powikłania powstałe w związku z nieprzestrzeganiem diety bezglutenowej w postaci chorób takich jak np. osteopenia są zwykle nieodwracalne.

SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA DIETY BEZGLUTENOWEJ

Układ pokarmowy
• niedobór masy ciała

Układ krwionośny
• anemia z niedoboru żelaza

Układ mięśniowo-kostny
• osteoporoza
• osteomalacja

Układ nerwowy
• ataksja
• padaczka
• depresja
• charakteropatie (negatywizm, apatia, niecierpliwość, obniżone poczucie własnej wartości)

Układ rozrodczy
• zaburzenia miesiączkowania
• wczesna menopauza
• poronienia
• niska masa urodzeniowa płodu
• martwe porody
• bezpłodność męska i żeńska

Choroby autoimmunlogiczne
• cukrzyca typu 1
• autoimmunologiczne zapalenie wątroby
• zespół Sjögrena
• hiposplenizm
• automimmunologiczne zapalenie tarczycy

Długotrwałe nieprzestrzeganie diety bezglutenowej przez chorego na celiakię zwiększa także ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej. Do najczęściej występujących chorób nowotworowych dotykających osoby chore na celiakię
zalicza się:
• chłoniak nieziarniczy,
• rak jelita cienkiego,
• rak jelita grubego.