Publikacje o celiakii i diecie bezglutenowej

O ile samo pojęcie diety bezglutenowej nie zmienia się od lat, to będąca podstawą prawidłowego stosowania diety klasyfikacja żywności na produkty dozwolone i zabronione w diecie bezglutenowej ulega ciągłym modyfikacjom.

Niezbędnym warunkiem prawidłowego stosowania diety bezglutenowej jest posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu diety bezglutenowej oraz bezglutenowej żywności, dlatego osoby stosujące dietę bezglutenową (a w przypadku dzieci – ich rodzice) powinny stale uaktualniać swoją wiedzę w tym zakresie.

Organizacje wspierające osoby chore na celiakię posiadają szeroką ofertę działalności edukacyjnej w zakresie celiakii i diety bezglutenowej, która obejmuje wykłady i spotkania ze specjalistami, warsztaty kulinarne, poradnictwo dietetyczne, prezentacje bezglutenowej żywności, a także wydają publikacje o tematyce celiakii i diety bezglutenowej oraz prowadzą tematyczne serwisy internetowe.