Zasady współpracy - www.produktbezglutenowy.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos" kontynuuje zapoczątkowane w 2002 roku przez TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy działania związane z prowadzeniem i aktualizacją bazy produktów bezglutenowych pod nazwą WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH.

Projekt ten niezmiennie od lat cieszy się ogromną i stale rosnącą popularnością wśród konsumentów żywności bezglutenowej oraz dietetyków i lekarzy. Warto podkreślić, że przygotowany WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH stanowi największą bazę informacji o produktach bezglutenowych i jest dla chorych przewodnikiem przy zakupach żywności.

Publikacja przygotowywana jest przez Stowarzyszenie w dwóch wersjach:
● w formie tradycyjnej - wydrukowanego katalogu – nieodpłatnie udostępnianego zainteresowanym,
● w formie elektronicznej publikacji zamieszczonej w serwisach internetowych:
   ● www.produktbezglutenowy.pl
   ● www.dietabezglutenowa.pl
   ● www.celiakia.eu
w postaci (nieodpłatnie udostępnianego) pliku w formacie pdf
 
 
 
Dla producentów i dystrybutorów bezglutenowej żywności projekt WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH stanowi wyjątkowo skuteczną reklamę bezglutenowych produktów,  gdyż trafia bezpośrednio do zainteresowanych, czyli konsumentów bezglutenowej żywności.

Informacje w WYKAZIE PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH zamieszczamy nieodpłatnie, a od producenta (dystrybutora) oczekujemy jedynie stałej współpracy przy jego bieżącej aktualizacji.

Niezbędnym warunkiem zamieszczenia informacji o produkcie w WYKAZIE PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH jest jedynie opisanie produktu (na jego opakowaniu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli opisanie słowne "(produkt) bezglutenowy".

Producentów i dystrybutorów zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swoich bezglutenowych produktach prosimy o przesłanie pełnej oferty handlowej bezglutenowych wyrobów. Dodatkowo prosimy również o przesłanie kopii raportu z badań potwierdzających badanie produktów na zawartość glutenu (w przypadku dystrybutorów produktów zagranicznych wystarczy kopia badań otrzymanych od producenta wyrobu). Informacja (wyłącznie numer i rok badania), że produkt był badany pod kątem zawartości glutenu zamieszczana jest w WYKAZIE PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH.

We wszelkich sprawach związanych z serwisem www.produktbezglutenowy.pl lub WYKAZEM PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH prosimy kontaktować się z biurem Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos":
● za pośrednictwem poczty elektronicznej: dietetyk@dietabezglutenowa.pl,
● telefonicznie 668 176 622 lub 602 623 218.
Korespondencję pocztową proszę kierować na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos", 85-950 Bydgoszcz 1, skrytka poczt. nr 76.