Produkt bezglutenowy

Zgodnie z przepisami prawa...
Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 mg w przeliczeniu na 1 kg masy produktu. Produkt taki - zgodnie z przepisami prawa  - powinien posiadać na opakowaniu opis słowny "(produkt) bezglutenowy".

Produkt bezglutenowy - zgodnie z wytycznymi GIS - powinien być przez producenta przebadany pod kątem zawartości glutenu, a badanie powinno potwierdzać, że produkt spełnia normy dla bezglutenowej żywności, czyli nie zawiera więcej niż 20 mg glutenu w przeliczeniu na 1 kg masy produktu.

W diecie bezglutenowej...

W diecie bezglutenowej, przy klasyfikacji żywności pod kątem diety bezglutenowej za produkty bezglutenowe uważa się:
produkty naturalnie bezglutenowe takie jak: warzywa, owoce, mleko, mięso, drób, jaja, itp. w nieprzetworzonej postaci - produkty te - zgdonie z przepisami prawa - nie są opisywane pod kątem glutenu (nie muszą posiadać na opakowaniu opisu słownego "(produkt) bezglutenowy",
● produkty spożywcze opisane na opakowaniu opis słowny "(produkt) bezglutenowy".


Definicja produktu bezglutenowego przy zastosowaniu różnych jednostek miary oraz przeliczania glutenu na gliadynę*)...
● Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na 1 kg masy produktu
● Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 2 mg na 100 g masy produktu
● Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu
● Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg na 100 g masy produktu
● Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm **)
● Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 10 ppm **)

*) Zgodnie z ustaleniami Komitetu Żywnościowego FAO/WHO stosowany jest przelicznik: gluten = 2 razy gliadyna. Zatem uwzględniając przeliczenie: gluten = 2 razy gliadyna "produkt bezglutenowy" to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu lub też 10 ppm).
**) ppm /z angielskiego: parts per million/ - 1 ppm = 10-6 = 1/1 000 000