Obowiązki producentów bezglutenowej żywności

Producent bezglutenowej żywności (lub - w przypadku produktów sprowadzanych z zagranicy - dystrybutor) - zgodnie z wytycznymi GIS - ma obowiązek udowodnić, że produkt oznaczony jako bezglutenowy spełnia normy dla bezglutenowej żywności, tj. zawiera do 20 ppm glutenu.

W tym celu producent musi wykonać badanie gotowego produktu, czyli tzw. wyrobu finalnego (nie może opierać się wyłącznie na badaniach składników), pod kątem zawartości glutenu, natomiast dystrybutor bezglutenowej żywności musi dysponować badaniem wykonanym przez producenta sprowadzanego wyrobu.

Zaleca się, aby produkty bezglutenowe przeznaczone dla konsumenta finalnego były wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych obejmujących w całości te środki, czyli zaleca się, aby żywność bezglutenowa była sprzedawana wyłącznie w opakowaniach jednostkowych.