Akademia Zdrowia Celiaka 2014

Akademia Zdrowia Celiaka 2014 Dnia 4 października 2014 roku w Bydgoszczy w Centrum Konferencyjnym CITY HOTEL chorzy na celiakię (i nie tylko) spotkali się na AKADEMII ZDROWIA CELIAKA 2014.

Tegoroczne spotkanie wywołało wyjątkowo duże zainteresowanie. Pomimo, że przybyło ponad 300 osób, to niestety wielu chętnym z uwagi na limit miejsc zmuszeni byliśmy odmówić. Uczestnicy wysłuchali pięciu bardzo interesujących wykładów: trzech dotyczących zagadnień medycznych i dwóch związanych z problematyką diety bezglutenowej:
- „Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten” - dra hab. n. med. Kamila Hozyasza, prof. IMiD w Warszawie
- "Ciąża i choroby jelit”  - dra hab. n. med. Marka Bulsa, prof. PAM w Szczecinie
- „Choroby metaboliczne kości w przebiegu celiakii” - dr Rafała Wojciechowskiego, CM w Bydgoszczy
- „Jak poprawnie identyfikować bezglutenowe produkty” - mgr Barbary Aleksandry Cichańskiej, Stowarzyszenie "Przekreślony Kłos" w Bydgoszczy
-  „Dieta bezglutenowa…to nie wszystko” - dr Anny Stolarczyk, CZD w Warszawie

Równolegle z wykładami odbywały się zajęcia dla dzieci, które prowadziła firma PLAY CONCEPT, a sponsorowała firma DR. SCHÄR. Uczestnicy AZC mieli okazję do bezpośrednich spotkań z licznie obecnymi producentami żywności bezglutenowej. Na zakończenie odbyło się forum dyskusyjne, tak frapujące, że gdyby nie ograniczenie czasowe trwałoby znacznie dłużej.

Organizatorzy AZC bardzo serdecznie dziękują pani Premier Ewie Kopacz oraz pani Minister Teresie Piotrowskiej za wspieranie naszych działań na rzecz chorych na celiakię. Za wsparcie finansowe dziękujemy Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Departamentowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dziękujemy naszym wspaniałym wykładowcom: panu profesorowi Kamilowi Hozyaszowi z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, panu profesorowi Markowi Bulsa z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, panu doktorowi Rafałowi Wojciechowskiemu z Collegium Medicum w Bydgoszczy, pani doktor Annie Stolarczyk z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz pani Barbarze Aleksandrze Cichańskiej dietetykowi naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy pani profesor Annie Szaflarskiej-Popławskiej z Collegium Medicum w Bydgoszczy za sprawne prowadzenie Forum Dyskusyjnego.

Dziękujemy firmom wystawcom: DR. SCHÄR z Włoch, BEZGLUTEN z Koniuszy k/Krakowa, BALVITEN z Katowic, GLUTENEX z Sadów k/Poznania, SALUTEO z Bielska-Białej, CELIKO z Poznania, PAULA z Kalisza, RAISIO ze Starej Iwicznej oraz ZAKŁADOM MIĘSNYM z Żywca. Firmom DR. SCHÄR i SALUTEO dziękujemy za produkty do lunchu.  
Wieciej zdjęć w Galerii Stowarzyszenia

HONOROWY PATRONAT nad Akademią objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz

Honorowy patronat medyczny objęli:

- Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
- Polskie Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Patronat medyczny objęła Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy

Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”


Współorganizatorami byli:
- TPD Krajowy Komitet Kół Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej w Warszawie
- TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy
 
Akademię wspierał finansowo Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.