WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 28

WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 28 Jeżeli wypełniasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT 28 należy:
● w poz. 134 wpisać numer KRS: 0000 345 184
● w poz. 135 podać kwotę 1% podatku (pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
● w poz. 137 można zadeklarować wyrażenie zgody na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego;
● w poz. 138 można wpisać dane uzupełniające ułatwiające kontakt z podatnikiem, np. adres e-mail lub numer telefonu.