WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 36L

WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 36L Jeżeli wypełniasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36L należy:
● w poz. 95 wpisać numer KRS: 0000 345 184;
● w poz. 96 podać kwotę 1% podatku (pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół);
● w poz. 98 można zadeklarować wyrażenie zgody na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego;
● w poz. 99 można wpisać dane uzupełniające ułatwiające kontakt z podatnikiem, np. adres e-mail lub numer telefonu.