WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 37

WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 37 Jeżeli wypełniasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT 37 należy:
● w poz. 137 wpisać numer KRS: 0000 345 184;
● w poz. 138 podać kwotę 1% podatku (pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół);
● w poz. 140 można zadeklarować wyrażenie zgody na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego;
● w poz. 141 można wpisać dane uzupełniające ułatwiające kontakt z podatnikiem, np. adres e-mail lub numer telefonu.