PIT-39 WSKAZÓWKI

PIT-39 WSKAZÓWKI Jeżeli wypełniasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-39 możesz:

nieodpłatnie wypełnić swoją deklarację PIT-39 on-line za pomocą programu PITax – wystarczy kliknąć Rozlicz PIT on-line.

nieodpłatnie pobrać program PITax na swój komputer – wystarczy kliknąć Pobierz program PITax

nieodpłatnie pobrać PIT-39 w pliku pdf i wypełnić ją w tradycyjny sposób (ręcznie) wystarczy kliknąć w link Formularz PIT-39.


Możesz także skorzystać z innego programu lub druku dostępnego w urzędzie skarbowym i:
● w poz. 48 wpisać numer KRS: 0000345184;
● w poz. 49 podać kwotę 1% podatku (pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy :-)